Procesor Servis -Safe Software- Call +38761376430

"Procesor" Servis - Safe Software - Computer&Network security - Naše znanje je Vaša sigurnost, 1.usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery) 2. instaliranje personalnih računara 3.usluge instalacije softvera. Call +38761376430

01.06.2018.

Anex Ugovora o saradnji i obavezama za privredne subjekte.

Anex Ugovora o saradnji i obavezama za privredne subjekte. Vezano za GDPR (Nova Uredba o zaštiti podataka): SMJERNICE O PRIVATNOSTI PODATAKA I RAZMJENI PORUKA Ove smjernice o privatnosti podataka i razmjeni poruka ("Smjernice") utvrđuju uvjete i odredbe pod kojima “Procesor” servis pruža svoje usluge prema i u korist klijenata, uključujući i saradnike (u daljnjem tekstu “Korisnik usluga”). Korištenjem usluga “Procesor” servis-a Korisnik usluga suglasan je sa sljedećim Smjernicama i prihvaća ih. 1. OPSEG, DEFINICIJE I TUMAČENJE 1.1 Ove su Smjernice sastavni dio ugovora između Korisnika usluga i tvrtke “Procesor” servis (uključujući i sve primjenjive opće uvjete poslovanja ("Opći uvjeti poslovanja"), zajedno s ugovorom ("Ugovor")) i moraju se tumačiti zajedno s njima. Osim ako je drugačije navedeno u Smjernicama, uvjeti i odredbe Ugovora ostaju neizmijenjeni i vrijediti u punoj snazi. U slučaju nesuglasica između ovih Smjernica i Ugovora, mjerodavni će biti uvjeti iz Smjernica. 1.2 Osim ako nije drugačije utvrđeno u ovim Smjernicama, pojmovi pisani velikim slovima imaju isto značenje kao što je navedeno u Ugovoru. 2. PRIVATNOST PODATAKA 2.1 Svaka će Strana poduzeti razumne korake kako bi se zaštitili osobni podaci (tj. informacije koje se odnose na identificiranog pojedinca ili pojedinca kojeg je moguće identificirati) koji se obrađuju u skladu s ovim Ugovorom od gubitka i neovlaštenog pristupa, korištenja, brisanja i otkrivanja; i, u skladu s primjenjivim zakonima, obrađivat će osobne podatke na način koji osigurava odgovarajuću tajnost i zaštitu osobnih podataka. 2.2 Korisnik usluga potvrđuje da je odgovoran za rukovanje i sigurnost osobnih podataka koje posjeduje i obrađuje u skladu s Ugovorom i “Procesor” servis potvrđuje da je odgovoran za rukovanje i sigurnost osobnih podataka koje obrađuje u skladu s Ugovorom. Korisnik usluga pružit će osobne podatke “Procesor” servis-u samo ako je takvo otkrivanje podataka dopušteno u skladu s primjenjivim zakonima. “Procesor” servis će biti kontrolor podataka (tj. određivat će svrhe i načine obrade podataka) za sve osobne podatke koje obrađuje. Korisnik usluga postat će kontrolor podataka nakon primitka osobnih podataka izravno ili neizravno putem partnera koji pružaju usluge povezivosti. Osim ako nije drugačije dogovoreno, partneri koji pružaju uslugu povezivosti obrađivat će osobne podatke u ime Korisnika usluga. Svaka će Strana biti isključivo odgovorna da obrada osobnih podataka koju provodi ona ili koja se provodi u njeno ime bude u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Strane će, ukoliko je to potrebno u skladu s primjenjivim zakonima, surađivati u dobroj vjeri i pružati pomoć u slučaju da osoba čiji se podaci obrađuju želi ostvariti svoje pravo na pristup, ispravljanje, brisanje ili prijenos podataka, ili u slučaju zahtjeva od strane nadležnih tijela da se dokaže ispunjavanje obaveza koje se odnose na Stranu. 2.3 U opsegu u kojem “Procesor” servis obrađuje osobne podatke koji ne pripadaju Klijentu u skladu s Ugovorom, “Procesor” servis će takve podatke obrađivati u skladu s Izjavom o privatnosti koja se odnosi na Korisnike usluga, a dostupna je na stranici. Korisnik usluga jamči da je prema obvezama iz primjenjivog zakona propisno (i u skladu s primjenjivim zakonima zatražio pristanak od) obavijestio članove, predstavnike i ostale pojedince o “Procesor” servis-ovoj obradi njihovih osobnih podataka. 2.4 Korisnik usluga obrađivat će osobne podatke koje je Korisnik usluga primio od “Procesor” servis-a kao dio Usluga u okviru Ugovora samo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje traženih usluga ili ako je drukčije dogovoreno između Strana pisanim putem u skladu s važećim zakonom, uključujući (ako je primjenjivo) Direktivu 95/46/EZ i 2002/58/EZ (uključujući izmjene ili zamjene naknadnih pravnih akata) o obradi osobnih podataka i zaštitu privatnosti ili Opće uredbe EU o zaštiti podataka ili ako je Korisnik usluga zatražio izričit pristanak klijenta za korištenje osobnih podataka klijenta u bilo koje druge svrhe. 2.5 Ako će Korisnik usluga obavijestiti ili namjerava obavijestiti klijente ili druge strane (npr. nadležne organe za zaštitu podataka i/ili vladine organe) o krađi podataka (bilo kakvoj otkrivenoj ili sumnji u uništavanje, gubitak, izmjenu, pristup, otkrivanje ili korištenje osobnih podataka) koja uključuje osobne podatke koje je Korisnik usluga primio od “Procesor” servis-a i obavijest uključuje “Procesor” servis, Korisnik usluga će, u opsegu u kojem to dopušta zakon, prvo podijeliti nacrt obavijesti i pripadajuće korespondencije s “Procesor” servis-om i u razumnoj će mjeri surađivati s “Procesor” servis-om u svrhu dovršavanja takve obavijesti i korespondencije i druge komunikacije s klijetima ili organima vlasti koja slijedi nakon toga. Korisnik usluga je suglasan s time da “Procesor” servis zadržava pravo da dobrovoljno obavijesti svoje korisnike o takvoj vrsti krađe podataka. U svrhu izbjegavanja sumnje, Korisnik usluga neće obavijestiti klijente ili druge strane o krađi podataka koje “Procesor” servis sprema u ekstranetu (utvrđeno stavkom 4.2) bez prethodno pisanog odobrenja “Procesor” servis-a. 2.6 U slučaju da strana koja sklopi ugovor s tvrtkom “Procesor” servis ne obrađuje izravno osobne podatke klijenata pod njihovom vlastitom kontrolom (npr. kao što je primjenjivo u slučaju privatnih tvrtki za upravljanje objektima itd.), ovaj članak 2. tumačit će se tako da se odnosi na to da Korisnik usluga u konačnici obrađuje osobne podatke klijenta. U tom slučaju, ugovorna strana i/ili Korisnik usluga mogu se smatrati (jedinim) upraviteljem podataka bilo kojeg klijenta koji se obrađuju u okviru Ugovora. 3. Alati za razmjenu poruka “Procesor” servis može povremeno u sklopu svojih usluga klijetima i Korisniku usluga posredovati u komunikaciji između klijenta i Korisnika usluga ("Usluga za razmjenu poruka") koristeći alate koje pruža “Procesor” servis. “Procesor” servis će obraditi komunikaciju poslanu putem Usluge za razmjenu poruka (“Komunikacija”) u skladu s “Procesor” servis-ovom Izjavom o privatnosti i Pravilima o kolačićima za Korisnika usluga, dostupnim na stranici. Korisnik usluga ovime se nepovratno i bezuvjetno slaže i prihvaća da “Procesor” servis obrađuje Komunikaciju (uključujući bilo kakvu obradu, spremanje, primitak, pristup, uvid u i praćenje komunikacije od strane “Procesor” servis-a) i izjavljuje da je o tome obavijestio (i ako to traže primjenjivi zakoni zatražio i pismeni pristanak) svoje klijente, zaposlenike, predstavnike, članove osoblja i druge pojedince za/od/prilikom korištenja Usluge komunikacije za Korisnik usluga ili u njegovo ime (uključujući obradu, primitak, pregled, spremanje, praćenje i pristup takvoj komunikaciji od strane “Procesor” servis-a). 4. Korištenje Online usluga ”Procesor” servis-a 4.1 Bez obzira na sve što bi moglo ukazivati na suprotno Ugovoru, Korisnik usluga slaže se da će se on i pojedinci koji djeluju u njegovo ime pridržavati Uvjeta korištenja za korisničke račune poslovnih partnera “Procesor” servis-a, koji su dostupni na stranici. 4.2 “Procesor” servis može Korisniku usluga ponuditi opciju ekstraneta (“Ekstranet”). Korisnik usluga će čuvati korisničko ime i lozinku u strogoj tajnosti i neće otkriti korisničko ime i lozinku nijednoj osobi osim onih koji moraju imati pristup Ekstranetu kako bi mogli obavljati svoj posao. Korisnik usluga obavijestit će “Procesor” servis na mail unutar 24 sata od bilo kakve sumnje na kršenje sigurnosti ili tajnosti podataka vezano za korisničko ime i lozinku za pristup Ekstranetu “Procesor” servis. 4.3 Korisnik usluga slaže se da neće koristiti Uslugu za razmjenu poruka za slanje bilo kakve neželjene elektroničke komunikacije bilo kome. Korisnik usluga obeštetit će “Procesor” servis u slučaju bilo kakvih zahtjeva treće strane ili kazni koje nastanu kao posljedica ilegalnog ili neovlaštenog korištenja Usluge za razmjenu poruka od strane Korisnika usluga u vlastite svrhe. 5. Sigurnost podataka kartice U opsegu u kojem Korisnik usluga obrađuje podatke kartica koje je Korisnik usluga primio putem ugovorenih usluga “Procesor” servis, Korisnik usluga i njegovi klijenti obvezni su poštovati uvjete, kriterije i postupke provjere koje određuje aktualni standard zaštite podataka za kartične kuće (Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard) koji objavljuju sve veće kartične kuće. Ožujak 2018. https://www.facebook.com/ProcesorServisSoftver/?hc_ref=ARQrbuENguVcRfc_YYboQvMv4eAqqYG4dOP64iTpqIeogirStXcBjwvFETG2NizSG6g

Procesor Servis -Safe Software- Call +38761376430

MOJI LINKOVI

Poštovani prijatelji, za sve Vama potrebne informacije kotaktirajte me, moja Email adresa je:
hadzimesicn@gmail.com
neragim2000@hotmail.com
neragim2000@yahoo.com
nermin.hadzimesic@pravosudje.ba

Telefon/SmS/WhatsApp/Viber:
+38761376430

Na Facebook poruke u inbox:
https://www.facebook.com/ Nermin Nerko Hadžimešić

Na Skype
hadzimesic

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
178713

Powered by Blogger.ba